Zaštita od požara ugostiteljskih objekata

Vijest s naslovom „Požar u ugostiteljskom objektu…“ nerijetko se može vidjeti u novinama i portalima na internetu. Štete od požara u bilo kojoj mjeri su nesagledive posebice ako dođe do gubitka  ljudskih života. Ali što uraditi da se pripremimo na mogući požar i spriječimo posljedice koje mogu biti katastrofalne po nečiji život, vaš objekt i budućnost života i poslovanja.

Da biste spriječili vijesti sadržaja kao:

„Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo unutar prostora objekta uslijed kvara na električnim instalacijama… Uslijed požara došlo je do začađenja cijele unutrašnjosti ugostiteljskog objekta dok je prostorija u kojoj se nalazi šank u potpunosti uništena.“

Donosimo Vam odlične savjete koji su i dio propisanog zakona Zaštite od požara kao i  Pravilnika o zaštiti požara ugostiteljskih objekata.

Ovisno o veličini objekta, prostornom rasporedu, broju ljudi koji boravi u objektu, svaki ugostiteljski objekt mora na vidnom mjestu u blizini ulaza imati istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan ugostiteljskog objekta sa označenim:

 • stubištima i izlaznim putovima,
 • mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati,
 • mjestom na kojem je smještena glavna sklopka napajanja ugostiteljskog objekta električnom energijom te glavni zatvarač za brzo zatvaranje dovoda plina,
 • mjestom isključenja sustava ventilacije ako je ugrađena u objekt,
 • mjestom smještaja vatrodojavne centrale ako je ugrađena u objekt,
 • instalacijama i prostorima povećanog rizika za nastanak požara ako postoje u objektu.

Pomoćna i panik rasvjeta kao obavezna sigurnosna rasvjeta

Ugostiteljski objekti, osim opće rasvjete, moraju imati izvedenu i sigurnosnu rasvjetu, koja mora udovoljavati propisanim zahtjevima za sigurnosne električne sustave.

 • Pomoćna rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj je izvedena minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po uključenju.
 • Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po uključenju.

Ukoliko u ugostiteljskom objektu može istovremeno boraviti više od 100 osoba objekt mora imati izveden sustav za dojavu požara

 • Sustav za dojavu požara obavezno se mora izvesti u hodnicima, pomoćnim prostorijama te u svim dijelovima ugostiteljskog objekta koji su rizični za pojavu požara, a u koje se povremeno ulazi.
 • Ručni javljači požara moraju biti postavljeni tako da od bilo kojeg mjesta u objektu do ručnog javljača požara udaljenost nije veća od 30 m, a iznimke su ugostiteljski objekti koji su zaštićeni stabilnim sustavom za gašenje požara, ako isti nisu upravljani sustavom za dojavu požara.
 • Ugostiteljski objekti u kojima istovremeno može boraviti više od 250 osoba moraju imati zvučni uređaj za uzbunjivanje.
 • Uređaj za uzbunjivanje može biti sirena ili zvono čija je jačina zvuka najmanje trideset decibela viša od okolne buke mjereno na najnepovoljnijem mjestu, ali ne više od 110 decibela mjereno na udaljenosti od 1 metra od uređaja za uzbunjivanje.
 • Uređaj za uzbunjivanje mora imati i sekundarni izvor napajanja, koji ima takve karakteristike da omogući rad uređaja za uzbunjivanje u trajanju od najmanje 24 sata u stanju pripreme i 10 minuta u operativnom stanju.
 • U slučaju da postoji sustav automatske dojave požara uređaj za uzbunjivanje mora se aktivirati automatski nakon prorade dva automatska javljača požara koji su smješteni u dvije različite zone dojave odnosno kod adresabilnih javljača požara kad proradi drugi stupanj (uzbuna).

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje dva puta godišnje

Građevine koje su zakonski podložne obligaciji ugradnje sustava vatrodojave obavezno moraju imati:

 • ažurnu projektnu dokumentaciju;
 • dva puta godišnje servis sustava za koji se vodi knjiga održavanja sustava vatrodojave;
 • godišnje ispitivanje funkcionalnosti sustava vatrodojave koje provodi ovlašteni poslovni subjekt i za isto izrađuje izvještaj koji je sastavni dio knjige održavanja.

Ukoliko gradite novi ili renovirate i spremate postojeći ugostiteljski objekt za nadolazeću turističku sezonu, a imate nedoumica oko ispunjenja zahtjeva prema Zakonima o požaru i drugim pravilnicima, slobodno nam se obratite!

Kontaktirajte nas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.