fbpx Usluge | Ess

Usluge

Prepoznavanje individualnih zahtjeva korisnika i pronalaženje optimalnog rješenja tehničke zaštite temelj je našeg djelovanja. Uvažavajući zakone, pravila struke i financijsku sposobnost korisnika, savjetujemo o načinu i realnim mogućnostima i potrebi zaštite objekta sve od izvida objekta, izrade procjene ugroženosti, projektiranja do ugradnje i održavanja sustava tehničke zaštite.

Protuprovala

Protuprovalne sustave koristimo za otkrivanje, dojavu i sprječavanje pokušaja provale u štićeni obje...

Vatrodojava

Sustavi za dojavu požara samostalno, bez prisustva čovjeka, služe za ranu detekciju dima ili vatre.

Videonadzor

Videonadzor je sustav koji omogućava vizualno praćenje štićenog prostora u realnom vremenu.

Detekcija plina

Sustav detekcije plina koristi se za rano otkrivanje prisustva štetnih i opasnih plinova i para.

Kontrola pristupa

Sustav kontrole pristupa koristi se za kontrolu kretanja osoba te zaštitu prostora od posebne važnos...

SOS sustavi

SOS sustavi se koriste za upućivanje poziva u pomoć aktiviranjem tipkala pored kreveta ili u kupaoni...

Ozvučenje

Sustav ozvučenja koristimo za puštanje glazbe, obavještavanje, reklamiranje i uzbunjivanje.

Panik rasvjeta

Panik rasvjetom se osigurava siguran izlaz ljudi iz objekta adekvatnom rasvjetnom signalizacijom.

Parlafoni

Parlafonskim sustavima direktnom komunikacijom kontroliramo pristup objektima.

Parking rampe i barijere

Parkirnom rampom kao barijerom kontroliramo ulaz i izlaz na javnim i privatnim površinama.

Okretne barijere

Okretnim barijerama se selektiraju mjesta prolaska s visokim intenzitetom protoka ljudi.

Nadzor vozila

Sustav nadzora vozila koristi se za nadzor i upravljanje voznim parkom putem satelitskog praćenja.