SOS sustavi se najčešće upotrebljavaju u zdravstvenim, ugostiteljskim i sličnim objektima gdje je ljudima potrebno omogućiti da upute poziv za pomoć aktiviranjem S.O.S. tipkala pored kreveta i/ili u kupaonicama. Dežurno osoblje zaprima zvučni alarm i displej pokazuje broj sobe iz koje je došao poziv za pomoć na recepcijskom terminalu te tako brzo i kvalitetno mogu pomoći osobi koja je uputila poziv.

Pri izradi programske podrške sustava nastojali smo na što jednostavniji način omogućiti korisniku upravljanje sustavom, prijenosom podataka i pregled podataka o stanju sustava. Program nudi sljedeće opcije:

  • unos podataka, koji omogućuje korisniku definiranje osnovnih podataka o sustava (npr. broj sobe, šifru tipkala u toj sobi, kanal preko kojeg se uspostavlja komunikacija...)
  • inicijalizacija sustava i transfer podataka, omogućuje definiranje parametara kojima se podešava komunikacija između terminala i PC-ja (komunikacijski port, podešavanje sata terminala, ...) te omogućuje transfer podataka. Transferom se mogu prenositi podaci o sustavu s PC-ja na recepcijski terminal, očitavanje podataka s terminala, zatim podaci o događajima u sustavu (podaci o nastanku, prihvaćanju i resetiranju tipkala) s terminala na PC, transfer podataka o mogućim greškama u sustavu.
  • pregledi i ispisi podataka o sustavu (tabelarni izvještaji o događajima u sustavu, greškama u sustavu, pregledi podataka o sobama, kanalima ).
  • servisiranje sustava, koje dozvoljava resetiranje recepcijskog terminala i ažuriranje baze podataka na PC.

Osnovna svrha recepcijskog terminala je evidentiranje svih upućenih alarma, prikaz trenutnog alarma na displeju, kao i oglašavanje zvučnog signala prilikom pojave alarma. Preko displeja na terminalu moguće je izlistati sve upućene alarme koji još nisu resetirani, a tipka za prihvat alarma dozvoljava isključivanje zvučnog signala. Terminal signalizira na diodi alarm sve dok se adresabilno tipkalo ne resetira u sobi iz koje je alarm upućen.

Osim displeja, recepcijski terminal sadrži diode i tipke sa sljedećim funkcijama:

  • LED SOS dioda - signalizira upućene alarme. Ako ima upućenih alarma SOS dioda svijetli, a inače je ugašena.
  • LED ERROR dioda - signalizira grešku u sustavu (npr. linija u prekidu ili tipkalo u kvaru).
  • SOS tipka - omogućuje listanje svih trenutno aktiviranih tipkala (tako da se može provjeriti u kojim sobama ih još treba resetirati).
  • ERROR tipka - omogućuje listanje svih tipkala s kojima se ne može uspostaviti pravilna komunikacija.
  • ENTER - omogućuje prihvat i gašenje zvučnog alarma.

Označite usluge koje vas zanimaju i ostavite nam svoje kontakt podatke. Naši stručnjaci će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Zainteresiran/a sam za
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.