Videonadzor je sustav koji omogućava vizualno praćenje štićenog prostora u realnom vremenu ili naknadno pregledavanje pomoću arhiviranog sadržaja. Koristi se za zaštitu objekata svih veličina i namjena – kako za nadzor privatnih i novčarskih objekata i institucija, tako i za nadzor ostalih javnih i vanjskih prostora. Sustav djeluje prvenstveno preventivno tako da stvara psihološki moment i odvraća potencijalne kriminalce od počinjenja kaznenog djela, skraćuje vrijeme počinjenja, omogućava identifikaciju i hvatanje počinitelja te naknadnu rekonstrukciju događaja. Osim zaštitne, sustav videonadzora ima i mnoge druge funkcije kao što su nadzor proizvodnje, regulacija prometa ili detekcija požara na otvorenom prostoru. 

U praksi, sustav videonadzora je sustav koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera koje su povezane s centralnom jedinicom (snimačem) koja obrađuje signal s tih kamera. Centralna jedinica pohranjuje slike s kamera te je zadužena za distribuciju signala lokalno na zaslon nekog monitora ili putem TCP/IP mreže do udaljene lokacije, gdje se slika može pratiti u realnom vremenu te pregledavati  materijal sa snimača. Zahvaljujući sveprisutnosti Interneta, danas se objekti mogu bez problema nadzirati preko tableta ili mobilnog telefona sa svake lokacije na svijetu koristeći jednostavne besplatne aplikacije.

Na tržištu su trenutačno dostupne različite tehnologije videonadzora (klasična, hibridna, AHD, IP, videoanalitika) i njihovim se pravilnim odabirom mogu zaštiti objekti različitih veličina i namjena. Razvoj i primjena novih tehnologija kao što su visoka rezolucija snimke, različite vrste objektiva ovisno o funkciji i željenom vidnom polju kamere, upravljivost i povezivanje s detektorima kretanja, zaštitna i antivandal kućišta i nadopuna IR ledicama za nadzor vanjskih prostora u noćnim uvjetima, prijenos snimke na daljinu IP ili GPRS vezom, itd. omogućava razna podešavanja i prilagodbe prema konkretnim željama i potrebama korisnika.

Broj klasičnih analognih sustava još je uvijek najveći, a zbog znatno više mogućnosti i funkcija velik broj korisnika implementira i planira videonadzor baziran na IP tehnologiji. Velika rezolucija megapikselnih kamera omogućava superiornu kvalitetu slike u iznimno zahtjevnim uvjetima (noćno snimanje, jake promjene osvijetljenosti scene, jako pozadinsko svijetlo, brzo kretanje osoba u kadru) i naknadno uvećanje detalja. 

Videoanalitika omogućava signaliziranje alarma u raznim situacijama (kretanje osobe u zabranjenoj zoni, vozila u nedopuštenom smjeru, ostavljenih predmeta) a i mnoge druge funkcije kao što su prepoznavanje lica, registarskih pločica, nadzor i regulaciju prometa, integraciju s POS-om i bankomatima.

Moguća je i kombinirati klasične i IP elemente u hibridni sustav videonadzora koji je posebno prikladan kada na objektima već postoji klasičan, ispravan sustav kojem se žele proširiti funkcije i mogućnosti.

Integracija videa sa sustavom protuprovale i vanjske zaštite omogućava videoverifikaciju signala alarma što smanjuje troškove za zaštitarske intervencije, a integracija s kontrolom pristupa olakšava svakodnevno poslovanje u objektima koji se štite s više sustava tehničke zaštite.

Označite usluge koje vas zanimaju i ostavite nam svoje kontakt podatke. Naši stručnjaci će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Zainteresiran/a sam za
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.