Protuprovalni sustav ima važnu ulogu u sprječavanju različitih oblika protupravnih radnji (provale, krađe, vandalizam) kojima se želi otuđiti ili uništiti određena imovina u štićenom prostoru. Cilj postavljanja protuprovalnog sustava je automatsko detektiranje neovlaštenog upada u objekt te uzbunjivanje (svjetlosna i zvučna signalizacija) i dojava zaštitarskim kućama ili vlasniku da se u tom trenutku u štićenom prostoru događa kriminalna radnja. Sustav djeluje preventivno i smanjuje rizik tako da odvraća provalnika od počinjenja kaznenog djela i skraćuje vrijeme počinjenja.

Protuprovalni sustav se sastoji od : 

  • Alarmne centrale
  • Perifernih uređaja (tipkovnice za upravljanje, moduli proširenja)
  • Detektora (za unutarnju ili vanjsku primjenu, detekciju stanja okoline)
  • Komunikacijskih uređaja (glasovni dojavnici GSM, TCP/IP komunikatori)
  • Zvučne signalizacije (za vanjsku ili unutarnju primjenu)

Izbor odgovarajućeg rješenja ovisi o nizu faktora kao što su stupanj rizika, vrsta aktivnosti u štićenom objektu, potencijalna šteta koja može nastati, oblik prostora, položaj prozora i izvora topline te nizu drugih okolnosti koje treba uzeti u obzir pri projektiranju sustava. Svi dijelovi protuprovalnog sustava mogu se međusobno kombinirati te je na taj način moguće zadovoljiti i najteže zahtjeve koji se javljaju da bi se postiglo maksimalno osiguranje štićenog prostora.

Osim samog psihološkog efekta odvraćanja potencijalnih provalnika isticanjem vanjske sirene na uočljivom mjestu i oznaka-naljepnica o ugrađenom sustavu, velik efekt se postiže aktiviranjem sirena i bljeskalica (vanjskih i unutrašnjih) tijekom provale, protuprovalni sustav onemogućava pokušaj provale u najranijoj fazi. Obijanje vrata i prozora ili razbijanje stakla unutar štićenog prostora detektira se korištenjem magnetskih kontakata i detektora loma stakla i vibracija. Žičani ili bežični infracrveni i mikrovalni detektori otkrivaju toplinu koju zrači ljudsko tijelo pa se najčešće primjenjuju u unutarnjim prostorima štićenog objekta ili u njegovoj neposrednoj blizini. Protuprovalne sustave moguće je proširiti detektorima plamena, dima ili plina tako da nas ista alarmna centrala alarmira pri povećanju njihove koncentracije u zraku. Sustavom se može upravljati daljinskim upravljačem, LCD tipkovnicom (sa i bez ekrana),tipkovnicama osjetljivim na dodir, grafičkim tipkovnicama.

Vrsta centrale određuje se prema veličini i namjeni objekta koji se štiti, broju detektora koje je potrebno postaviti, mogućnosti postavljanja žičane instalacije, potrebi za podjelom prostora u više nezavisnih cjelina te planiranoj vrsti dojave i signalizacije. Preko centrale se podešava razina osjetljivosti, definira logika preko koje dolazi do aktiviranja alarma (primjerice, tek ako su 2 ili više detektora u alarmu) ili slanja tihog alarma čuvarima tijekom prepada u poslovnici.

Komunikator ugrađen u centrali ima mogućnost automatskog prosljeđivanja informacija na centralni dojavni sustav (CDS) ili mobitel korisnika sustava na nekoliko načina: klasičnom telefonskom linijom, GSM komunikatorom, TCP/IP komunikacijom preko interneta. Razvijanjem komunikacijskih mreža i dostupnost istih u svim segmentima našeg društva te njihova stabilnost doprinijela je sve većem korištenju sustava koji komuniciraju putem TCP/IP mreže. Takav način komunikacije s uređajima daje nam određene prednosti u odnosu na PSTN komunikaciju preko telefonske linije. Zbog toga, ugradnjom odgovarajućeg modula (IP modul) putem TCP/IP mreže ne samo da informacije možete proslijediti do nadzornog centra nego na svoj protuprovalni sustav možete pristupiti preko svojeg računala/tableta i mobilnog telefona. Na ovaj način uvijek možete imati uvid u stanje protuprovalnog sustava Vašeg štićenog objekta. 

Označite usluge koje vas zanimaju i ostavite nam svoje kontakt podatke. Naši stručnjaci će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Zainteresiran/a sam za
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.