Sustav kontrole pristupa omogućuje selektivno ograničenje pristupa informacijama, robi i kontrolnim područjima, uključujući pohranu podataka o svim dozvoljenim prolascima, alarmnim stanjima i operaterskim aktivnostima. Temeljni zadatak sustava za kontrolu pristupa i prolaza je kontrola kretanja (dozvola ulaza, izlaza ili prolaza) posjetitelja i zaposlenika, vremensko ograničavanje kretanja, nadzor i otkrivanje zlouporabe ovlasti te zaštitu prostora od posebne važnosti. Isto tako, ovim sustavom onemogućuje se iznošenje ili unošenje nedozvoljenih tvari ili materijala u ili iz štićenog objekta.

Kontrola pristupa i prolaza može se koristiti za zaštitu kompletnih poslovnih objekata kao i za zaštitu posebno štićenih cjelina poput serververske sobe, arhivske prostorije, upravljačko-nadzorne sobe, parkirališta, dizala, skladišta i trezora.

Na tržištu su dostupne različite tehnologije na kojima se bazira sustav kontrole pristupa, a najraširenija je identifikacija RFID beskontaktnom karticom. Uz kartice, u uporabi često nalazimo i beskontaktne privjeske, kontaktne čip-kartice, magnetne i bar-kod kartice. Dostupne su kartice koje sadrže samo kôd te kartice koje uz kôd sadrže i memoriju za pohranjivanje podataka. Samostalni (standalone) sustavi (kontroler i čitač su u jednom uređaju) su zbog pristupačne cijene i jednostavne ugradnje pogodni za stambene ili manje poslovne objekte, a kada je ugroženost manja može se primijeniti kvalitetan interfonski ili videointerfonski sustav. Sustavi povezani na računalo omogućavaju veću fleksibilnost i integraciju na postojeći računalni sustav tvrtke i koristiti ih za izračun radnog vremena, ispis izvješća, obračun primanja i sl. Isto tako je bitna integracija i s drugim tehničkim sustavima na objektu, pogotovo s ostalim sustavima tehničke zaštite, prvenstveno s videonadzorom te protuprovalnom i vanjskom zaštitom.

Ponekad se za identifikaciju koriste pojedine fiziološke karakteristike ili karakteristike ponašanja koje se razlikuju od osobe do osobe. Biometrijska identifikacija se primjenjuje kada je bitno točno identificirati osobu koja ulazi u štićeni prostor. Najčešća biometrijska identifikacija danas je identifikacija otiskom prsta koja se zbog jednostavnosti koristi u aplikacijama u kojima je bitna brzina.

Kontrola pristupa se često kombinira s evidencijom radnog vremena koju svaki poslodavac mora voditi sukladno odredbama Pravilnika o vođenju evidencije o radnicima. Objedinjenim sustavom kontrole pristupa i evidencije radnog vremena značajno se olakšavaju administrativni poslovi.

Označite uslugu koja vas zanima i ostavite vaše podatke. Naši stručnjaci će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.