Kako su kamere preobrazile poslovanje tvrtke Split parking: studija slučaja

U svakom poslu postoji nekoliko školskih primjera uspjeha. Suradnja s tvrtkom Split parking za naš je tim bila upravo to, savršen primjer u kojemu suvremena tehnologija može pozitivno promijeniti poslovanje.

Split parking je tvrtka koja na više lokacija u Splitu ima parkirališta s naplatom i postojećim klasičnim sustavom videonadzora te jedan operativno-nadzorni centar. Tvrtka je uvođenjem suvremenog sustava videonadzora željela povećati zaštitu zaposlenika i korisnika usluge, zaštitu imovine, opreme i dobara tvrtke i korisnika njihovih usluga, omogućiti identifikaciju osoba i vozila, kao i rekonstrukciju događaja u slučaju kriminalnih aktivnosti. Dodatni interes je bio i efikasniji nadzor nad radnim i operativnim procesima Split parkinga, efikasnija naplata te optimizacija poslovanja.

Izazov/Zadatak

Zadatak tima Electronic Securityja bio je integrirati postojeći sustav videonadzora na više od trideset izvanuličnih i garažnih parkirališta tvrtke Split parking d.o.o. s novim sustavom te centralizirati stari i novi sustav kako bi se svim područjima moglo pristupiti s jednog mjesta. Budući da se radi o prostorima s većim protokom ljudi, važno je poštovati odrednice Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Rješenje

Sustav videonadzora za Split parking obuhvatio je videoanalitiku za detekciju pokreta, detekciju prelaska virtualne linije i detekciju upada, operativno nadzorni centar, besprekidno autonomno napajanje opreme, LAN sustav tehničke zaštite i integrirani nadzor. Oprema je pozicionirana na ključne točke svih objekata, ulazne i izlazne rampe, prilaze garažama, kolne trake unutar garaža, blagajnička mjesta, panoramski pogled na parkirna mjesta te sobe s komunikacijskim ormarima i opremom.

Unutar projekta postavljeno je:

  • 330 kamera,
  • 33 snimača,
  • 80 LPR kamera (imaju opciju prepoznavanja registracijskih tablica),
  • klijentski programski paket kojim se sustavom videonadzora upravlja i nadzire.

Funkcionalnost videonadzora

Sustavom videonadzora osiguran je kontinuirani nadzor u dnevnim i noćnim uvjetima, s visokom rezolucijom i količinom detalja koji omogućavaju identifikaciju osoba i prepoznavanje registracijskih oznaka. Zatvorena ulična parkirališta pokrivena su kombinacijom okretnih i fiksnih kamera, pri čemu okretne kamere sa zoomom (optičkim uvećanjem) u svakoj točki mogu prikazati potrebne detalje, a sve kamere imaju ugrađenu infracrvenu rasvjetu koja detektira toplinu i prikazuje objekte jasnije u nedostatku osvjetljenja. Zbog odredbi GDPR-a, sve kamere imaju mogućnost postavljanja zona privatnosti odnosno, maskiranja zona kako bi klijent mogao odabrati konkretna područja koja se (ne) nadziru.

Odrednice videoanalitike

Radi povećanja efikasnosti nadzora i iskorištavanja velikog broja funkcija, na kamere je aplicirana videoanalitika pomoću koje se mogu klasificirati osobe i vozila te njihov smjer kretanja. Unutar takvog sustava definirana je virtualna crta čiji prelazak i ulazak u nedozvoljeni prostor detektira kamera te automatski generira događaj koji se prikazuje operateru na ekranu u nadzornom centru. LPR (License Plate Recognition) kamere za prepoznavanje tablica vozila se koriste za otvaranje rampe, videoverifikaciju te za statističke i analitičke potrebe.

Funkcionalnost nadzornog centra

Za cjelokupni sustav videonadzora, prema zahtjevima klijenta, omogućen je nadzor u realnom vremenu s jedne centralne lokacije kako bi operater, preko klijentskih aplikacija videonadzora, mogao nadgledati i upravljati sustavom.

Operater u svakom trenutku može preuzeti upravljanje nad okretnom kamerom i, koristeći joystick, zoomirati (uvećati) određene detalje što pomaže pri videoverifikaciji incidenta odnosno, pri utvrđivanju radi li se zaista o nedopuštenoj aktivnosti ili lažnoj uzbuni.

Za svaku aktivnost i alarm s videoanalitike može se pokrenuti zvučno upozorenje. Svi videoanalitički alarm kontinuirano se pohranjuju u arhivu, što omogućava naknadnu dodatnu analizu.

Što se točno promijenilo?

Zahvaljujući kvalitetnom sustavu videonadzora i analitici prolaznosti automobila, više nije bilo mogućnosti da „kreativni“ vozači izbjegnu plaćanje pune cijene parkinga. Tvrtka je u manje od godinu dana vratila svoju investiciju u sustav tehničke zaštite i višestruko povećala zaradu.  

Kontaktirajte nas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.